Merkbeleid

Het VU-merkbeleid heeft als doel de VU en haar onderdelen duidelijk te positioneren en zichtbaar te maken ten opzichte van andere onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Een sterk merk zorgt voor herkenbaarheid, betrouwbaarheid en een professionele uitstraling. Het VU-merkbeleid is vastgesteld door het College van Bestuur op 26 april 2022*. De belangrijkste uitgangspunten van het VU-merkbeleid zijn:

Bij alle 100%-organisatieonderdelen van de VU, gebruik je het VU-logo. Voor opleidingen*, diensten, projecten, programma’s, afdelingen, evenementen, medezeggenschapsraden,  gebouwen en faciliteiten gebruik je alléén het VU-logo.

Voor een faculteit of onderzoeksinstituut van de VU kun je de naam toe te voegen aan het VU-logo. Er kan maar een naam worden toegevoegd: een faculteitsnaam of een instituutsnaam. Zodat de doelgroep of ontvanger direct weet wie de afzender is.

2. Submerken

De VU maakt gebruikt van submerken. Gaat het om een VU-gerelateerd onderdeel dat niet tot de kernactiviteiten – onderwijs, onderzoek, valorisatie – behoort? Toets bij de VU Designstudio of je een submerk mag gebruiken. Een submerk bestaat uit een combinatie van VU-logo met toevoeging van de naam van het submerk in eigen typografie​.

3. Samenwerkingsverbanden

Bij samenwerkingsverbanden gebruiken we het algemene VU-logo zonder de toevoeging van de faculteit of instituut. Bij samenwerkingsverbanden met andere organisaties, plaats je het VU-logo binnen de huisstijl van het samenwerkingsverband.

* Voor Joint Degrees worden geen aparte logo’s ontwikkeld.

Dienstverleners, leveranciers en stakeholders van de VU mogen alleen na toestemming van de dienst Communicatie & Marketing het VU-logo in hun eigen communicatie gebruiken.

Het VU-merkbeleid is geldig en bindend vanaf 26 april 2022 en geldt voor alle nieuwe initiatieven en onderdelen. Voor organisatieonderdelen die nu niet aansluiten bij het VU-merkbeleid geldt een overgangsperiode van drie jaar (2023-2025). Communicatie & Marketing faciliteert aanpassingen van communicatiemiddelen naar het nieuwe merkbeleid

Buitenkant gebouwen en bewegwijzering

Correspondentieset

De VU-website

VU-brede campagnes, online en offline

Aanduiding VU-faculteit of -onderzoeksinstituut

Subafzenders

Het kan zijn dat het voor de doelgroep belangrijk is dat er vanuit de faculteit of het onderzoeksinstituut gecommuniceerd wordt. Op deze middelen kun je dan de toevoeging van de faculteit of onderzoeksinstituut achter het VU-logo gebruiken.

Nieuwsbrieven en e-mailhandtekening

Avatar voor social media

Drukwerk, bijvoorbeeld een jaarverslag van een faculteit of onderzoeksinstituut

Video