VU-Merk

Onze Identiteit

Onze kernboodschap

Wij zijn vrije denkers. Bewust van de waarden die ons drijven. Doortastend in het bevragen van vanzelfsprekendheden. Daadkrachtig in wat we teweegbrengen. Zo nemen wij verantwoordelijkheid, voor én met elkaar. Als individuen, vanuit disciplines, en in de samenleving. Omwille van een betere wereld voor generaties nu en straks.

Ons fundament – vrij en verantwoordelijk

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werd in 1880 opgericht als protestants-christelijke universiteit en gefinancierd uit particuliere gelden. Onze meest prominente stichter was de theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper. Doel was een ‘vrije’ universiteit,
een universiteit die onafhankelijk was, niet gehinderd werd door bemoeienis van kerk en staat.
Sinds onze oprichting geven we invulling aan die bijzondere identiteit. We geloven in
de vrijheid om te zijn wie je bent en om je persoonlijk en intellectueel te ontwikkelen in de richting die bij je past. We staan voor vrijheid buiten de gebaande paden, over grenzen van vakgebieden heen en in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en organisatieontwikkeling benaderen we als vraagstukken waarin de verbinding of botsing tussen fundamentele waarden altijd aan de orde is.
We dragen de vrijheid uit in onze naam, in ons doen en laten. Die vrijheid
brengt verantwoordelijkheid met zich mee. We zetten ons in voor mens en maatschappij, voor de toekomst van deze en volgende generaties, en voor een open, gelijkwaardige en pluriforme samenleving. Onafhankelijk én gewetensvol.

Onze missie – waardengedreven en grensverleggend

Wij nemen met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Wij leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en ‘A Broader Mind’. Ons onderzoek is grensverleggend zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving.

Onze waarden

Wij zijn verantwoordelijk (betrokken en relevant), open (toegankelijk en onbevooroordeeld) en persoonlijk (met aandacht en respect voor iedereen).

Onze mentaliteit – wetenschap met een geweten

Onze snel veranderende samenleving vraagt om een universiteit die de daad bij het woord voegt. Wij voelen de urgentie om betrokken en betekenisvol te zijn. Wij durven de status quo te bevragen en de bakens te verzetten. Onze vrijheid stelt ons in staat verantwoordelijkheid te nemen. Dat doen we door onze horizon te verbreden en onze grenzen te verleggen. Door onze kennis te verdiepen en onze vaardigheden verder te ontwikkelen. Door onze drijfveren te bevragen en te reflecteren op onze waarden. Met én voor anderen begeven wij ons op het snijpunt van wetenschap en maatschappij, en willen wij inspireren om samen te werken aan diverse, duurzame en ondernemende oplossingen met blijvende impact. Wij willen het verschil maken.

Onze belofte

Wij werken samen aan een betere wereld.
Zie hoe bovenstaande vertaald is naar hygiënecontent op https://vu.nl/nl/over-de-vu.

Ga direct naar