Huisstijl

Een eigen huisstijl versterkt de herkenbaarheid, professionele uitstraling en positionering van de VU. Met een huisstijl onderscheidt de VU zich visueel van andere organisaties. De VU-huisstijl komt daarom in alle communicatie-uitingen van de VU terug en geldt voor alle organisatieonderdelen. Basiselementen van de huisstijl zijn logo, kleur, typografie, stramien en beeld.