Stramien voor omslagen en binnenwerk

Een aantal schematische voorbeelden van stramienen voor omslagen.

Omslag; kader met logo en titel. Beeldvullende afbeelding.

 

Omslag; kader 1 met logo en titel. Kader 2 met extra tekst. Beeldvullende afbeelding.

Omslag; kader 1 met logo en titel. Kader 2 met extra tekst. Meerdere afbeeldingen.

Omslag zonder beeld en alleen tekst. Logo kan in een witte baan boven of onder.

Een aantal schematische voorbeelden van binnenwerkpagina’s.

Binnenwerk 1: basis 3 kolommen. Intro- en inzetkader.

 

Binnenwerk 2: basis 2 kolommen. Links boven een intro en rechts onder een quote met afbeelding.

Marges, kolommen en interlinie

Voor het ontwerpen van uitingen met veel tekst, zoals bijvoorbeeld brochures, maakt een stramien met eenduidige marges, kolomindeling en regelmatige tekstindeling de tekst makkelijker leesbaar. 

Het uitgangspunt is hier een A4-formaat met een interlinie van 13pt. De marges, tussenruimten en interlinies van alle objecten zijn zoveel mogelijk daarop afgestemd zodat er logica in de opmaak zit die je consequent doorvoert in de hele brochure. 

 

Voorbeeld witmarges

De witmarges van tekstkolommen tot de rand van de pagina is 3x de interlinie. De ruimte tussen de kolommen is 2x de interlinie.

Voorbeeld kaders met en foto

Lijn de foto met de kolombreedte.

Een kader valt binnen een kolom. De afstand tussen tekst en kaderrand is gelijk aan de kolombreedte.

Herkenbaar element

Kenmerkend aan de VU-huisstijl is het verwijzende puntje (VU-puntje). Het geeft de tekst of het illustratiekader extra structuur en het verbindt de elementen die bij elkaar horen. 

De grootte en de positie van het verwijzende puntje is de afstand van de tekst tot de rand. In het algemeen geldt voor de kaders dat de afstand tot de rand 2x de regelafstand is. De marge boven, links en rechts is gelijk.

Dit zijn richtlijnen. De grootte en de positie van de puntjes en de afstand van de tekst tot de rand is mede afhankelijk van het ontwerp en het doel. Het ontwerp in het voorbeeld hierboven vraagt om kleine puntjes verticaal gecentreerd.

Content VU-kaders

Hieronder zie je voorbeelden van kaders die met elkaar verbonden worden. De content kan tekst of beeld zijn.  

Voorbeelden positionering VU-kaders

TIP

Laten zien wat bij elkaar hoort? Verbindt kaders die inhoudelijk bij elkaar horen, zoals vraag en antwoord of een quote van een persoon met het portret van de persoon. Je kunt deze gegroepeerde kaders op verschillende plekken op de pagina plaatsen.

TIP

Voor meer dynamiek en een speelser karakter gebruik je kaders die deels over een beeld of ander kader vallen, alsof ze eroverheen schuiven. Ze geven de suggestie van beweging. Je kunt deze schuivende beweging letterlijk in animaties gebruiken.

TIP

Gelaagdheid aanbrengen? Geef de kaders een lichte schaduw. Daardoor komen de kaders los van de achtergrond. Het is een accent om je tekst- of beeldkader letterlijk op de voorgrond te plaatsen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.