Merkrechtelijk beschermd

Het VU-logo is merkrechtelijk beschermd: het is als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het logo namaken of aanpassen is niet toegestaan. De rechten op het VU-logo en de afzonderlijke onderdelen ervan berusten bij de VU en worden uitgeoefend door het College van Bestuur van de VU. Onrechtmatig gebruik kan juridische gevolgen hebben.

Dienstverleners, leveranciers en stakeholders van de VU mogen alleen na toestemming van de dienst Communicatie & Marketing het VU-logo in hun eigen communicatie gebruiken.

Het VU-logo bestaat uit de voluit geschreven naam in blauw (Vrije Universiteit Amsterdam), het woordmerk (VU) en het beeldmerk: een griffioen, een fabeldier met de goede eigenschappen van een leeuw, een adelaar en een paard. Vanuit het idee dat wetenschap wordt beoefend met de benen op de grond van ervaring (nuchterheid) en met een royale vlucht van verbeelding (de vleugels).

Het VU-logo en de VU-logo’s met toevoeging van faculteitsnamen en onderzoeksinstituten download je hieronder.
• Gebruik voor scherm-, internet- en officetoepassingen de PNG-bestandsformaten.
• Gebruik voor een optimale weergave online de SVG-bestandsformaten.
• Gebruik voor drukwerk de EPS-bestandsformaten.

VU-BLAUW
PANTONE Process Blue
CMYK 100/30/0/0
RGB 0/137/207
HEX 0089CF
RAL 5015

ZWART
ZWART 100%
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
HEX 000000

Do's and don'ts

Juiste
toepassing

Verander niet de kleurstelling van het VU-logo

Onderdelen van het logo niet anders positioneren

Dit is een verouderde variant van het VU-logo

Logo alleen op een witte achtergrond plaatsen

Logo niet vrijstaand op een foto plaatsen

Juiste
toepassing

Er is geen Engelse variant

Plaatsing alleen op egale achtergrond

Het diapositieve logo
is helemaal wit

Het logo is niet goed zichtbaar op een te lichte achtergond.

Plaats geen vrijstaand wit logo op een foto of illustratie

Aanbevolen formaat drukwerk

Een consequent gebruik van een logo, ook in formaat is belangrijk voor een professionele uitstraling. Hieronder vind je de afmeting van het VU-logo voor de verschillende A-formaten.

Let op: op drukwerk mag het VU-logo in de breedte nooit kleiner zijn dan 26 mm. Is het formaat kleiner dan is de naam Vrije Universiteit Amsterdam niet meer goed leesbaar. De positie van het VU-logo kan variëren, plaats het bij voorkeur in de linkerbovenhoek.

A-FORMAAT

BREEDTE LOGO

A7

26 mm

A6

37 mm

A5

52 mm

A4

74 mm

A3

105 mm

A2

118 mm

A1

160 mm

A0

198 mm

Aanbevolen formaat logo online

Exacte maatvoering voor online is moeilijk te geven, omdat er tussen beeldschermen enorme formaatverschillen zijn. Applicaties hebben daarom flexibele grids ontworpen, waarmee ze de opmaakelementen, zoals een logo in de header en tekst, zowel op een mobiel, tablet, laptop als desktop goed tonen. Daarbij worden geen exacte maateenheden gebruikt, maar percentages en andere relatieve eenheden. De term daarvoor is responsive.

Het juiste formaat van het VU-logo is al bepaald in de responsive VU-templates voor onder andere vu.nl, Selligent (mailings) en Foleon (online magazine). Voorbeelden van hoe het VU-logo op de verschillende beeldschermen getoond wordt staan in brandbook voor online VU-middelen.

Tip: als je zelf een logo plaatst in een e-mail, digitale nieuwsbrief of op een website, plaats het logo dan in verhouding, en max 1/3 van de breedte van de opmaak en niet over de volledige breedte.

Logotoepassing op social media

Het is mogelijk om voor socialmedia-accounts van de VU een VU-avatar te gebruiken. Dit is een verkorte versie van het VU-logo, zonder de voluit geschreven naam Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast de VU-avatar geef je de volledige naam van de organisatie Vrije Universiteit Amsterdam of VU Amsterdam (enkel bij Engelstalig). De VU-avatar kent een witte en een blauwe variant. Deze afgebeelde VU-avatars zijn gereserveerd voor de hoofdsocialmedia-accounts van de VU.

Informatie over het social media-beleid

Download hier de avatar van je faculteit of onderzoekinstituut

De avatars zijn beschikbaar met een witte en een blauwe achtergrond. De PNG-bestanden zijn groot genoeg om als avatar (profielbeeld) te gebruiken op een social media-kanaal zoals Facebook of Twitter. Het bestand kan zowel in een vierkant als in een rond kader geplaatst worden.

Logotoepassing in podcast

Op de hoofdtegel van een podcast staat een verkorte versie van het VU-logo, wit op een blauwe achtergrond. Hieronder staat het woord Podcasts in lettertype DIN Pro Medium.

Op de tegel van een aflevering uit die serie staat de titel. Alles in DIN Pro Medium.

 

Op de tegel van een aflevering uit die serie staat ook de titel van de aflevering. Alles in DIN Pro Medium.
Bij de VU Designstudio kun je een tegel laten opmaken.

Afspraken VU- en partnerlogo’s ​

Plaats het VU-logo in combinatie met andere logo’s op een witte achtergrond. Vrijstaande witte logo’s plaats je op een VU-blauwe of op een egale neutrale achtergrond.

TIP

Tips om de verhoudingen tussen de logo’s goed te krijgen

  1. Plaats het logo van de penvoerder vooraan, maar maak het niet groter dan dat van de partners. Een goed geproportioneerd en bescheiden logo staat professioneler dan een te groot logo.
  2. Als de hoogte of breedte gelijk aan het VU-logo is, zijn de verhoudingen meestal redelijk goed.

Met de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de Universiteit Twente (UT) en Amsterdam UMC zijn afspraken over de plaatsing en de verhouding van de partnerlogo’s.

De logo’s van de UvA en de VU plaats je naast elkaar. Zorg dat ze dezelfde ruimte, hoogte en/of breedte innemen. De teksten bij de logo’s zijn even hoog, met uitzondering van de U uit het UvA-logo. 
De UvA heeft een Nederlandse en een Engelse variant van haar logo. Als de voertaal Engels is, gebruik je het Engelse UvA-logo. De VU heeft één logovariant, ongeacht de taal waarin gecommuniceerd wordt. 
Download combinatielogo

De logo’s van de PThU en de VU plaats je naast elkaar. Zorg dat ze dezelfde ruimte, hoogte en/of breedte innemen. Het tekstgedeelte van beide logo’s is even hoog. De PThU heeft net zoals de VU één logovariant, ongeacht de taal waarin gecommuniceerd wordt.
Download combinatielogo

Combinatie VU-UT-logo

De logo’s van de UT en de VU plaats je naast elkaar. De logo’s zijn niet aan de onderkant of bovenkant uitgelijnd maar gecentreerd. Het blauwe verticale streepje onderscheidt de logo’s van elkaar. De UT heeft net zoals de VU één logovariant, ongeacht de taal waarin gecommuniceerd wordt.
Download combinatielogo
Download PDF-voorbeeld van toepassingen

De logo’s van Amsterdam UMC en de VU plaats je naast elkaar. Zorg dat ze dezelfde ruimte, hoogte en/of breedte innemen. Het beeldmerk van Amsterdam UMC, de tulp, is even hoog als de tekst VU van het VU-logo.
Het Amsterdam UMC heeft zowel een Nederlandse als Engelse variant van het logo. Als de voertaal Engels is, gebruik je het Engelse Amsterdam UMC-logo. De VU heeft één logovariant, ongeacht de taal waarin gecommuniceerd wordt.
Download combinatielogo 
Download PDF-voorbeeld van toepassingen