Campagnes

VU-campagnehuis

De VU heeft een verbindend campagnethema – ‘Unlock Our Potential’ – met bijbehorende vormgeving. Hiermee wordt in alle campagnes een eenduidig, onderscheidend en herkenbare boodschap verkondigd. Het campagnethema en de vormgeving komen samen in het VU-campagnehuis. Het VU-campagnehuis doet recht aan de identiteit en diversiteit van de VU en biedt een inspirerend en verbindend framework, waarin interne en externe doelgroepen van de VU zich herkennen.
Bekijk de video

Op deze pagina wordt het VU-campagnehuis beschreven en laat zien hoe het concept ‘Unlock our potential’ en de implementatie ervan in diverse onderwerpen, thema’s topics, campagnes en uitingen werkt.

Criteria

Belangrijk is dat zowel het concept als alle uitingen en uitwerkingen moeten voldoen aan de volgende aspecten

 

Waardengedreven
Medemenselijk
Collectief
Broaden your mind
Vrij denken

te weinig

leeg
hard
individualistisch
bekrompen
conservatief

goed

intrinsieke drive
open voor elkaar
met en voor elkaar
dankzij verschillen
creatief

te veel

dogmatisch
soft
kuddegedrag
onkritisch
libertijns

Een concept, twee varianten

Het concept is ‘Unlock Our Potential’ maar voor activatie en werving gericht op jongeren, is een afgeleid statement gekozen, namelijk ‘Unlock Your Potential’.

In een goed campagnehuis, of campagneplatform moeten die vormen geborgd zijn, waardoor beiden optellen tot één herkenbaar idee waar de VU voor staat.

Het concept

Rationale

De VU werkt aan een betere wereld.
Gedreven vanuit intrinsieke motivatie en gedacht vanuit het collectief.
Juist dankzij verschillen tussen groepen komen we samen duurzaam verder.
Zowel waar het de grote wereldproblemen betreft, als op een kleinere- of individuele schaal.

Daarom ‘Unlock…’

Deze tijd wordt gekenmerkt door verschillende wereldwijde crises: de coronacrisis, de energiecrisis, de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis.
Crises die zich niet laten vangen in een eenvoudige oplossing, maar vragen om een brede samenwerking.

De Vrije Universiteit Amsterdam gelooft in de kracht van samenwerken.
Dat we door het bundelen van brede wetenschappelijke kennis en onderzoek oplossingen kunnen vinden.
Dat we de verantwoordelijkheid kunnen delen door inzichten te delen.
Dat we inzien dat we samen sterker staan en we samen slimmer zijn.

Het potentieel is aanwezig.
Er is voldoende voedsel om de wereld te voeden. Er is voldoende zon om energie in overvloed te hebben. Er is voldoende kennis om het op te lossen.
De wil om samen te werken gaat bepalend zijn of we al onze kennis op tijd kunnen inzetten om de noodzakelijke verandering te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, kennis en belang. En altijd in gesprek met elkaar.
Laten we die potentie ontsluiten, activeren en vertalen naar blijvende impact!

Beeldconcept

Aanzetten tot denken

En denken doe je met het hoofd
Het aanzetten tot denken wordt verbeeld met het hoofd. En stellen we centraal in alle uitingen van het campagnehuis.
Op deze wijze kunnen we een eigen iconische beeldtaal ontwikkelen dat herkenbaar wordt voor de VU. Wetenschappelijk. Onderzoekend. Eigen. Het verbeeldt de belofte van ‘Unlock Our Potential’.

De Trompe-l’oeil is een krachtige en herkenbare vorm. Het geeft de mogelijkheid om een visueel vocabulaire te ontwikkelen die alle topics van de Vrije Universiteit Amsterdam kan omarmen.

Het visuele format biedt tal van mogelijkheden, voor moderne, schurende, meeslepende, confronterende, spitsvormige, actuele of sociale concepten.

Campagne ontrafeld

Wat is talent, wat is ‘unlock’, wat betekent ‘our’?
Wat is de kracht ervan?
En wat kan je doen als er collectieve potentie is?

Unlock =

Je wordt wie je bent. Alles wat je tot een goede student of wetenschapper maakt, zit al in je. De VU helpt en inspireert je om dit te ontdekken en te ontwikkelen. ‘Unlock’ gaat uit van de intrinsieke kracht die in iedereen schuilt en is daarom ook gerelateerd aan diversiteit en empowerment.

‘Unlock’ betekent dat talent vrijgelaten moet worden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de maatschappij.

Succesvol ontwikkelen van talent heeft direct te maken met een ‘shared insight’:  Daar waar de gezamenlijke interesses en nieuwsgierigheid samenkomen.

De verbeelding openen, de tromp l’oeil met elementen die stuk voor stuk betekenis hebben en opgeteld kracht hebben

Nieuwsgierig de wereld van wetenschap betreden.

De geest verruimen en gedachten loslaten om te delen. Open en vitaal

Our =

Het gaat niet alleen om jou, maar om ons allemaal.
VU benadrukt de collectiviteit van leren en onderzoeken. Maar ook van het samen vinden van oplossingen voor mondiale vraagstukken, met specifieke aandacht voor de sociale kant. Niet ‘l’etat, c’est moi’ maar ‘de maatschappij, dat zijn wij’. Want het gaat om oplossingen waarin en waarmee we met elkaar moeten leven. Wetenschap is daarmee niet een ver-van-mijn-bed-show maar iets van en voor iedereen.

Niet: letterlijk groepen mensen laten zien.

Samen een opvatting hebben, een gezicht zijn, ergens maatschappelijk voor staan, de VU community samen.

Vanuit verschillende inzichten en wetenschappelijke domeinen bijv. duurzaamheids vraagstukken aanpakken

 

Potential =

De kracht die al in je zit is groot. En de kracht die in ons allen samen zit is enorm. Die kracht is er ook altijd, hij hoeft alleen ‘unlocked’ te worden. Dat geeft vertrouwen en power.
Kracht is ook elkaar stimuleren krachtig te zijn. En een doel te hebben waarvoor die potentie nodig is. Op elkaars expertise kunnen vertrouwen.
Maar ook: elkaar kunnen verrassen en inspireren.

samengesteld hoofd mozart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geen clichéplaatjes van de werking van hersenen.

laten voelen waartoe samen nadenken toe leidt.

laten voelen dat samen een geheel kan zijn, iedereen met een andere achtergrond.
Maximaal divers en inclusief!

Toepassingen campagneslogan

Toepassing/header niveau/touch

Als enige copy op een beeld of affiche waarbij alleen de afzender (VU) ook zichtbaar is. Het beeld zou dan samen met de slogan de aandacht moeten trekken (touch) en ook duidelijk moeten maken wat men ermee wil vertellen (tell).

 Doel het versterken van de maatschappelijke propositie van de VU.

Deze verschijningsvorm is alleen geschikt in combinatie met andere uitingen (bijv. online banners, video en landingspage) die het hele verhaal vertellen. Ook is dit alleen geschikt als uiting om te triggeren of te positioneren, omdat er onvoldoende op de uiting staat om een heel (nieuw) verhaal te vertellen of daadwerkelijk iets te verkopen (sell)

 

Toepassing/secundair/afsluitend/trigger

Een sterke openingszin die de gedachte leidt en ontsloten wordt door Unlock.

Één sterke zin kan enorm triggeren en de relatie leggen met wetenschap met een geweten. Het beeld moet die zin volledig in zijn kracht zetten.


Deze verschijningsvorm is geschikt voor zowel positionerende als meer duidende uitingen en campagnes.

Headers

Als headlines kunnen we domeinen communiceren met feiten/stellingen die inspireren om samen te (gaan) werken. Die onze gemeenschappelijke denkkracht ontsluiten en aansporen.

Hierbij communiceren we kansen en geen doemscenario’s.
Dus niet ‘De wereld staat in brand, we moeten handelen’
Maar ‘We hebben met elkaar alle kennis in huis om welk probleem dan ook het hoofd te bieden’.

De ‘stelling’ moet samen met de regel ‘Unlock Our Potential’ aan het denken zetten en vooral inspiratie bieden dat we samen alles aankunnen.

Header voorbeelden

Er is voldoende voedsel in de wereld
om iedereen te kunnen voeden.
Unlock Our Potential.

Er is genoeg zonlicht om de hele wereld
te voorzien van schone en duurzame energie.
Unlock Our Potential.

Together with AI,
medical care can become more human.
Unlock Our Potential.

Wanneer gebruiken we Unlock?

De bedenkers van iedere campagne moeten in eerste instantie alle uitingen als geheel ‘Unlock…’ maken. Dat is het uitgangspunt.
Dan wordt het niet slechts een huisstijlelement, maar een inhoudelijk en voor de VU-positionering richtinggevend concept.

We nemen daarom bewust niet de optie op om ‘Unlock….’ ten allen tijde naast het logo te plaatsen.
Dat kan leiden tot gemakzuchtigheid of verkeerd gebruik van het statement.

Het is een campagneslogan, geen corporate pay-off!  

Bachelorwervings campagne

VU-brede studentenwervingscampagne

bachelor wervingsbeeld algemeen


ZIE JIJ ALLE MOGELIJKHEDEN

VAN DE WERELD?

De wereld verbeteren, begint met kansen zien. Denken in mogelijkheden. Dat geldt

óók voor je eigen talent en wie je bent. Daar zit zoveel in: nieuwe inzichten, geweldige

ideeën. We zijn razend benieuwd naar wat jíj de wereld brengt.

Unlock Your Potential.
Kom studeren aan de VU

VU-themacampagnes

beeld bachelor wervingscampagne

Sommige ideeën lijken gek, tot je er beter naar kijkt. Het begint altijd met denken in mogelijkheden. Dat geldt óók voor je eigen talent. Daar zit zoveel in: nieuwe inzichten, geweldige ideeën. We zijn razend benieuwd naar wat jíj de wereld brengt.

Unlock Your Potential.
Kom studeren aan de VU.

 

Onze gezondheid beter maken, kan vanuit verschillende invalshoeken. Fysiek. Mentaal. Sociaal. Maatschappelijk. Denk in mogelijkheden. Waar zie jij kansen om jouw talent in te zetten? We zijn razend nieuwsgierig naar jouw inzichten en geweldige ideeën.

Unlock Your Potential.
Kom studeren aan de VU.

Gelijkheid. Zorgen dat kan iedereen meepraten. Als je daaraan wilt bijdragen, moet je denken in mogelijkheden. Door jouw unieke ervaring, achtergrond en persoonlijkheid kom je tot andere inzichten en nieuwe ideeën. We zijn razend benieuwd naar wat jíj
de wereld brengt.

Unlock Your Potential.
Kom studeren aan de VU.

 

Nieuwe technologie biedt kansen, maar roept ook vragen op. Wat kun je met al die slimme rekenpower? En hoe willen we dat de technologie omgaat met óns? We zijn razend nieuwsgierig naar jouw inzichten en geweldige ideeën. Wat kan jouw talent de wereld brengen?

Unlock Your Potential.
Kom studeren aan de VU.

inspiratievoorbeeld voo rcampagne Unlock our Potential

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.